משה לעווין וסערקע קארטשמער Moshe Levine and Perke Kreczmer

By Levi Clancy for לוי on
updated

▶︎ View related▼︎ Tap to hide
משה לעווין Moshe Levine became Morris Levi and סערקע קארטשמער Perke Kreczmer became Pearl Kreczmer.
 • קארטשמער Noah Kreczmer

  • Married to Cune "Alteh" Raisel Soltz

  • קארטשמער Kreczmer

  • קארטשמער Albert Kreczmer

  • קארטשמער Lena Kreczmer

   • Married a Mr. Smith

  • קארטשמער Kreczmer

  • קארטשמער Kreczmer

  • סערקע קארטשמער Perke Kreczmer "Pearl Kreczmer" (youngest of six)